Мистецтво і культура Київської Русі великокняжого періоду домонгольського часу

Семантичні особливості архітектури православних храмів у контексті середньовічної культури і богослов’я

Розуміння семантики архітектури православного храму допомагає розкрити глибинні смисли і засади його архітектоніки і системи внутрішнього оздоблення.

Детальніше …

Мозаїки і фрески в системі оздоблення храмів Київської Русі кін. ХІ – поч. ХІІ ст.

Наприкінці ХІ ст. утверджуються загальні принципи внутрішнього монументального оздоблення храмів, які з одного боку, є продовженням іконографічної традиції, виробленої в мозаїко-фресковому ансамблі Софії Київської, а з іншого, — демонструють перехід до нових художньо-стилістичних пошуків.

Детальніше …

Іконопис (частина 1)

Іконопис Київської Русі від часу хрещення і до середини ХІІІ ст. закономірно розглядають як явище у межах спільної хронології, спільних засадничих принципів образотворення і близькості стилістично-художніх пошуків.

Детальніше …

Іконопис (частина 2)

Іконопис Київської Русі від часу хрещення і до середини ХІІІ ст. закономірно розглядають як явище у межах спільної хронології, спільних засадничих принципів образотворення і близькості стилістично-художніх пошуків.

Детальніше …

Архітектурні особливості хрестокупольної храмової структури

У межах широкої типології сакральної архітектури хрестокупольний храм посідає дуже важливе місце. Планувально-конструктивні особливості, які визначають цей тип, виробились і практикувались здебільшого в межах східнохристиянської релігійної традиції будівництва.

Детальніше …

Знакові пам’ятки книжкового мистецтва Київської Русі ХІ – ХIV ст. (частина 1)

Мистецтво книги у середньовічній культурі, як у східнохристиянській, так і у західнохристиянській традиціях посідає дуже важливе місце. Ілюміновані манускрипти становлять собою синтетичні пам’ятки, у яких поєднано текст і образ, ремесло і образотворчість.

Детальніше …

Знакові пам’ятки книжкового мистецтва Київської Русі ХІ – ХIV ст. (частина 2)

Мистецтво книги у середньовічній культурі, як у східнохристиянській, так і у західнохристиянській традиціях посідає дуже важливе місце. Ілюміновані манускрипти становлять собою синтетичні пам’ятки, у яких поєднано текст і образ, ремесло і образотворчість.

Детальніше …

Принципи монументального малярства кін. ХІ – поч. ХІІ ст.

Рубіж ХІ — ХІІ ст. в українському монументальному живописі, як і в архітектурі, характеризує очевидна зміна пріоритетів та інтонацій. Всередині колишньої, виразно домінантної державоцентричної ідеї культури виникають вужчі, особистісно і духовно окреслені імпульси.

Детальніше …

Архітектура Києва ХІ — першої третини ХІІ ст.

Початки мурованого будівництва великокняжого часу пов’язані з Києвом, котрий зберіг значення центру і першій половині ХІІ ст. Традиція сакральної архітектури, започаткована Ярославом Мудрим, стала основою для розвитку руського зодчества.

Детальніше …

Тенденції стилістичного розвитку в монументальному малярстві Києва ХІ — першої чверті ХІІ ст.

Київські монументальні храмові ансамблі ХІ — початку ХІІ століть становлять основу в майбутньому розвитку настінного малярства домонгольського часу.

Детальніше …

Десятинна церква

Церква Успіння Богородиці в Києві, більше знана як Десятинна церква, посідає особливе місце в історії зодчества України-Русі. Це та пам’ятка, від якої офіційна наука починає історію українського мурованого будівництва.

Детальніше …

Семантика образу Софійського собору в Києві

Собор Святої Софії в Києві має виняткове значення для української культури і у вимірі духовному, і у вимірі естетичному. Він набув значення не тільки важливої пам’ятки у контексті розвитку мистецтва українського Середньовіччя, але став справжнім культурно-мистецьким феноменом.

Детальніше …

Церкви Ярославового граду

Місто Ярослава, або Град Ярослава став однією з перших спроб втілення продуманої містобудівної концепції після прийняття Руссю християнства.

Детальніше …

Град Ярослава

Поява найбільш відомих пам’яток, які репрезентують архітектуру Київської Русі великокняжої доби, пов’язується з перебудовою київського дитинця і заснуванням «граду Ярослава» у Києві.

Детальніше …

Роль зодчого та художника в києворуському соціумі

До прийняття християнства у Київській Русі поширеним було дерев’яне будівництво. Перші відомі муровані споруди з’являються тільки від другої половини Х ст, а техніки і методики будівництва переймали від запрошених грецьких майстрів.

Детальніше …

Християнізація і Русь-Україна

У добу Середньовіччя західне християнство досягло свого апогею, а в цей час на сході Європи розвинулась інша велика християнська культура. А Русь-Україна — спадкоємиця Візантії — стала справжньою скарбницею грецько-візантійської християнської традиції.

Детальніше …

Чим була Русь

Чим була Русь

Питання походження Київської Русі в контексті складних, неоднозначних процесів етно- і культурогенезу хвилювало і досі хвилює дослідників по всьому світу. Висуваються і дискутуються різні гіпотези, часом цілком протилежні за змістом.

Детальніше …

Ізборник Святослава 1073 року

Ізборник Святослава 1073 року

Ізборник Святослава 1073 року — пам’ятка руської середньовічної книжності, у якій особливо яскраво виявився синтетичний підхід до укладення текстів та ілюстрацій.

Детальніше …