Доба позитивізму

Синхронна таблиця подій.

Україна Україна,  Сусідні держави Сусідні держави,  Західна Європа Західна Європа
Завантажити в PDF

 • 1861 р.

  Ліквідація кріпацтва на східноукраїнських землях

  1859 р.

  Східний Кавказ переходить у підпорядкування Росії

  1859 р.

  Теорія еволюції Чарльза Дарвіна (Вийшла друком праця Ч. Дарвіна «Походження видів»)

 • 1861 р.

  Виникнення громадських українських організацій у Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові

  1861 р.

  Скасування кріпацтва в Росії

  1861 р.

  Об’єднання Італії.

  Громадянська війна в США (1861–1865) за президентства А. Лінкольна

 • 1861 р.

  Завершення будівництва першої на території України залізниці Львів-Краків

  Друга пол. ХІХ ст.

  Реконструкція і розбудова великих міст під впливом індустріалізації і урбаністичних процесів: Париж (діяльність Ежена Османа), Відень, Лондон, Барселона.

  Організація великих міжнародних виставок, які мали значний вплив на індустріальний розвиток і культурно-технологічний обмін, характерний для сучасної західної цивілізації

 • 1863 р.

  Циркуляр про обмеження видання книг і заборону викладання в школах українською мовою (Валуєвський указ)

  1863 р.

  Паризький салон відмовляється виставляти «Сніданок на траві» Е. Мане.

  Перший «Салон відкинутих»

 • 2-а пол. ХІХ ст.

  Урізноманітнення жанрової структури малярства і чітке розмежування жанрів.
  Протистояння академізму і реалізму.

  Розвиток побутового жанру живопису: сюжети українського життя у полотнах художників-вихідців з Росії – І. Соколова, Л. Жемчужникова, К. Трутовського. Їм властиве сентиментальне трактування соціальної тематики, документальний етнографізм, що стає підґрунтям явища «національного академізму».
  Тематика народних обрядів і сільського життя: М. Пимоненко (1862–1912), Ф. Красицький (1873–1944), І. Макушенко (1867–1955).

  Пленеризм і вплив барбізонців у жанрових полотнах К. Костанді (1852–1921)

  Сер. ХІХ ст.–1880-і рр.

  Реалізм у європейському образотворчому мистецтві: Курбе, Констебл, Коро, Мілле

 • 1865 р.

  Створення рисувальної школи при Одеському товаристві образотворчих мистецтв

 • 1866–1879 рр.

  Перший період активного будівництва залізниць в Україні

  1867–1918 рр.

  Об’єднання Австрії і Угорщини в дуалістичну Австро-Угорську імперію, якою правила династія Габсбургів

 • 1868 р.

  Створення першого товариства «Просвіта»  у Львові

  1869 р.

  Відкриття Суецького каналу

 • 1860-і–1870-і рр.

  Відкриття перших публічних бібліотек (Кам’янець-Подільський, Херсон)

  1870-і рр.

  Імпресіоністична революція в європейському мистецтві, пленерний живопис, нове трактування натури, світла, кольору (Клод Моне, Огюст Ренуар, Едгар Дега, Каміль Піссарро)

 • 1860-і–1870-і рр.

  Пізній класицизм у творчості скульпторів – вихідців з України П. Забіли (1830–1917), В. Бродського (1826–1904)

 • 1860-і–1890-і рр.

  Утвердження реалізму у станковій графіці та ремінісценції академізму в книжковій ілюстрації.

  Мистецька і літературна творчість Т. Шевченка як джерело інспірацій художників-графіків: альбом офортів «Живописна Україна» (1861–1862) Л. Жемчужникова; ілюстрації до поем та серія рисунків, що зображають епізоди біографії Т. Шевченка, розвиток започаткованої ним соціальної тематики в гравюрі у роботах К.  Трутовського; ілюстрації І. Їжакевича; офорти О.  Сластіона до поеми «Гайдамаки» (1883–1886).

  Пейзажі і сцени життя українських селян у станковій графіці Д. Безперчого (1825–1913)

 • 1870-і рр.

  Початок процесу індустріалізації

  1870–1871 рр.

  Франко-пруська війна, об’єднання Німеччини

 • Ост. третина ХІХ ст.

  Історизм в українській архітектурі: розширення діапазону історичних стилізацій, помітне посилення декоративних тенденцій і, водночас, раціоналізм у функціональному вирішенні та розрахунку конструкцій. Споруди за проектами В. Городецького,Ф. Гонсіоровського, Ю. Захарієвича, О. Бекетова, О. Бернардацці, архітектурного бюро Ф. Фельнера і Г. Гельмера, бюро І. Левинського.
  Вибір варіанту стилізації відповідно до типу будівлі: флорентійський ренесанс для спорудження банків, античні форми –  для музеїв і бібліотек, середньовічні – для храмів, барокові – для театрів, псевдоренесанс і псевдоросійський стиль – для народних будинків (аудиторій)

 • Ост. тр. ХІХ – поч. ХХ ст.

  Історизм в архітектурі громадських будівель: художньо-промислові музеї у Києві (В. Городецький, 1898–1904), Львові (Ю. Яновський, 1898–1904), декілька казино у Львові, міські театри (тепер театри опери та балету) у Львові (З. Горголевський, 1895–1900), Києві (В. Шретер, 1897–1901), Одесі (Ф. Фельнер і Г. Гельмер, 1884–1887), Галицький сейм у Львові (тепер університет ім. І.Франка, арх. Ю. Гохбергер, 1877–1881), біржа в Одесі (О. Бернардацці, 1894–1899), єврейська лікарня у Львові (І. Левинський, М. Мокловський, 1898–1903), ресторан Чирахова у Сімферополі (Б. Заїчковський, 1890-і)

 • Ост. тр. ХІХ – поч. ХХ ст.

  Історизм в архітектурі житлових будівель. Міські вілли й особняки у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Харкові: використання форм західноєвропейської, скандинавської, арабської, індійської архітектури, творче переосмислення традицій українського народного зодчества, що заклало підґрунтя для «українського національного стилю» (т. зв. «українського модерну»).

  Спорудження міських і заміських палаців: львівські палаци Дідушицьких (1880, 1894), Потоцьких (1888–1890), Семенських-Левицьких (1893); палац Помера в Одесі (1893–1894); палацово-паркові ансамблі – княгині Щербатової в Немирові (1894–1917), Потоцьких в Антонінах на Хмельниччині (1897–1902), садиба у с. Верхівка на Вінничині (1890-і), палац в Чинадієво (1890–1895), палаци і резиденції в Криму – в Масандрі, Кореїзі, Коккозі

 • Ост. тр. ХІХ – поч. ХХ ст.

  Розвиток історизму в сакральній архітектурі. Продовження тенденцій періоду романтизму: використання псевдовізантійського стилю для православних церков (Благовіщенський собор у Харкові 1888–1901 рр., Свято-Воскресенський собор у Рівному 1890–1895 рр., Володимирський собор у Києві 1862–1882 рр.), романо-готичних форм для католицьких храмів (костели у Рівному 1899 р., Миколаєві 1894–1896 рр., Києві 1899–1909 рр.).

  Формування т. зв. «нагірнянського стилю» – комбінації пластичних елементів народного українського зодчества, візантійської і західноєвропейської архітектури (за проектами архітектора В. Нагірного у цей період було споруджено більше 100 церков у Західній Україні)

 • 1872 р.

  Початок організації в Україні щорічних виставок художників-передвижників

 • 1874 р.

  Відкриття музею художніх промислів у Львові

  1874 р.

  У критичній статті Л. Леруа з’являється термін «імпресіонізм»

 • 1875 р.

  Організація художником М. Мурашком міської рисувальної школи у Києві

 • 1876 р.

  Видання царем Емського акту, що забороняв видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою, заборона театральних вистав українською мовою

  1876–1880-і рр.

  О. Белл патентує телефон.

  Формування нових естетичних цінностей, орієнтованих на повсякденність і декоративізм (ремесла, оздоблення інтер’єрів): рух «Мистецтва і ремесла» Вільяма Морріса. Зародження дизайну

 • 1876 р.

  Відкриття школи малюнка та моделювання у Львові

 • 1877 р.

  Відкриття Політехнічного інституту у Львові

  1879 р.

  Т. Едісон винайшов електричну лампу

 • 1878–1879 рр.

  Видання за ініціативою Івана Франка «Дрібної бібліотеки» у Львові (україномовні переклади світової літератури)

  1878 р.

  Утворення Болгарської держави

 • 1880-і–1890-і рр.

  Пошуки нового стилю і нової художньої мови у стінописі православних храмів і релігійному малярстві: спроби синтезу стилістики давньоруської фрески й ікони з формально-пластичними засадами живопису італійських майстрів. Ансамблі монументального стінопису київських храмів, виконані запрошеними з Росії митцями: розписи й ікони Кирилівської церкви М. Врубеля (1884), розписи Володимирського собору (1885-1896), виконані В. Васнецовим, М. Нестеровим, О. Сведомським, В. Котарбінським, А. Мамонтовим та ін..

  1876 р.

  Відбулась остання виставка імпресіоністів.
  З’являється термін «неоімпресіонізм»

 • 1880-і–1890-і рр.

  Новий етап розвитку українського пейзажного малярства: взаємодія національної традиції реалістичного пейзажу і сучасних європейських формально-стилістичних новацій.
  Узагальнений епічний образ природи у монументальних краєвидах – вплив пленерного живопису барбізонців і ремінісценції академізму в роботах В. Орловського (1842–1914), вплив барбізонців та імпресіоністів у пейзажах І. Похитонова (1850–1923), фактурний пленерний живопис С. Васильківського (1854–1917).

  Харківська пейзажна школа: епічні пейзажі С.  Васильківського; синтез пленеризму, імпресіоністичних тенденцій і стилістики модерну в пейзажах М. Ткаченка (1860-1916) і – з переважанням етюдної манери – у ранніх полотнах В. Кричевського (1873–1952); ліричні, камерні пейзажі з жанровими епізодами у пізніх роботах П. Левченка (1854–1917), М. Беркоса (1861–1919), великоформатні пейзажі з елементами натюрморту і побутового жанру М. Сергєєва (1855–1919).

  Пейзажний жанр у творчості художників одеського осередку: К. Костанді (1852–1921), М. Кузнецов (1850–1929), К. Крижицький (1858–1911) та київського осередку: вплив імпресіонізму й декоративність у творах М. Бурачека (1871–1942), орнаменталізований декоративізм у міських краєвидах А. Маневича (1881–1942), фантазійні пейзажі К. Богаєвського (1872–1943)

 • 1880-і–1900-і рр.

  Монументально-декоративна скульптура львівського осередку: статуарна пластика італійського скульптора Л. Марконі (фігури на фасаді Політехнічного інституту, Палацу правосуддя, готелю «Жорж»), польських скульпторів Т. Ригера (алегоричні фігури фасаду Крайового галицького сейму – зараз університет ім. І. Франка)  і А. Попеля (статуарна пластика в Палаці правосуддя і театрі опери та балету).

  Творчість українського скульптора Г. Кузневича (1871–1948)

 • 1880-і–1900-і рр.

  Історичні та етнографічні мотиви, впливи народного мистецтва у станковій і книжковій графіці: поштові листівки-ілюстрації до українських народних пісень і дум В. Корнієнка, А. Ждахи, альбом «Из украинской старины» (1900 ) М. Самокиша і С. Васильківського

 • 1880-і–1910-і рр.

  Становлення національної школи пластики і впливи офіційного мистецтва в монументальній скульптурі.

  Національна тематика у творах Л. Позена (1849–1921). Пам’ятники І. Котляревському 1896–1902 рр. і М. Гоголю (1913–1915)  в Полтаві.

  Риси академізму в скульптурі В.  Беклемішева (1861–1920), утвердження реалізму в камерних портретах і монументально-декоративній пластиці Ф. Балавенського (1864–1943).

  Історична тематика і пошуки національного образу у творчості М. Гаврилка (1882–1920).
  Ранній етап творчості І. Кавалерідзе (1887–1978)

 • 1880 р.

  Початок видання української газети «Діло» у Львові

  1882 р.

  Створення Празького університету

  1880–1891 рр.

  Нова хвиля імперіалістичних рухів

  1884 р.

  Берлінська конференція ініціює завоювання Африки

  1885 р.

  К. Бенц створив перший автомобіль з бензиновим двигуном

 • 1889 р.

  В Одесі за зразком Товариства пересувних виставок (передвижників) утворюється Товариство південноросійських художників

 • Кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

  Тематика міського життя у малярстві одеського осередку: Є Буковецький (1866–1948), П. Нілус (1869–1943) – жанрові полотна і портрети

 • 1891 р.

  Початок масової еміграції до Канади

  1885 р.

  Завоювання Центральної Азії Російською імперією

 • 1892 р.

  Заснування Наукового товариства ім. Шевченка у Львові

  1891–1894 рр.

  Альянс між Росією і Францією

  1892 р.

  Німецькі художники створюють Мюнхенський Сецесіон

 • 1893 р.

  Відкриття археологом В. Хвойкою Кирилівської палеолітичної стоянки

  1895–1899 рр.

  Винайдення рентген-випромінювання, початки кінематографії, радіо

 • 1895 р.

  Видання брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta», де вперше було сформульовано тезу політичної незалежності українського народу, державної самостійності України

  1894–1917 рр.

  Правління Миколи ІІ – останнього царя Російської імперії

 • 1895 р.

  Відкриття музею етнографії у Львові

  1890-і–1920-і рр.

  Сецесія в архітектурі Угорщини

  1895 р.

  Г. Марконі винайшов бездротовий телеграф

 • 1896 р.

  Відкриття художньо-промислової школи ім. М. Гоголя в Миргороді

  1896 р.

  Проведення перших сучасних Олімпійських ігор в Афінах

 • 1898 р.

  Створення «Товариства для розвою руської штуки  у Львові

  Ост. третина ХІХ ст.

  Формування стилістичного плюралізму в образотворчому європейському мистецтві (Сезанн, постімпресіоністи, пуантилісти, набіди, символісти). Скульптура Родена, Майоля, Клінгера

 • 1890-і–1910-і рр.

  Монументальні розписи громадських і культурних закладів у Західній Україні: стінопис плафона глядацької зали й алегоричні панно в інтер’єрі львівського театру опери та балету (С. Рейхан, Г. Семирадський, С. Качор-Батовський, З. Розвадовський);

  розписи в інтер’єрі Музичного інституту ім. М. Лисенка у Львові (М. Сосенко)  – звернення до традицій народного мистецтва і декоративізм модерну;

  декоративно-сюжетні розписи Львівського політехнічного інституту – стилістика ренесансу, класицизму, поєднання натуралістичних і стилізованих форм, стінопис актової зали за ескізами Я. Матейка.

  Розписи ансамблю Палацу митрополитів у Чернівцях (чеські художники К. Йобст, К. Свобода, українські   Е. Бучевський, Є. Максимович).

  Стінописи храмів Закарпаття: художники Ю. Віраг, Ф. Видра, Г. Рошкович (1854–1915), пізніше Й. Бокшай (1891–1975).

  Нечисленні збережені пам’ятки стінопису західноукраїнських храмів, виконані Т. Копистинським, К. Устияновичем, М. Осінчуком, М. Федюком

 • 1898 р.

  Видання першого тому десятитомної «Історії України-Руси» М. Грушевського

  1899 р.

  Німецький імпресіоніст Макс Ліберман організовує Берлінський Сецесіон

 • Кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

  Період інтенсивної забудови міст, формування архітектурних ансамблів окремих вулиць, центральної частини та розвиток кварталів на околицях Києва, Харкова, Львова, Одеси, Полтави, Чернівців, Сум, Катеринослава (Дніпро).

  Розширення типології громадських і житлових споруд (готелі, театри, музеї, банки, прибуткові будинки, госпіталі, бібліотеки, торгові палати, цирки, кінотеатри).

  Розвиток архітектури промислових споруд

 • Кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

  Еволюція історизму й еклектизм в українській архітектурі: 1) неоренесанс: одеська архітектурна школа (Ф. Гонсіоровський, О. Бернардацці, Г. Дмитренко), низка споруд в Києві за проектами архітекторів В. Рикова, О. Шілле, Г. Шлейфера, В. Ніколаєва; 2) неокласицизм: особливого поширення набув у 1910–1915 рр. (проекти київського архітектора П. Альошина, О. Бекетова і А. Горохова у Харкові, І. Багенського у Львові); 3) неоготика: костели у Києві, Львові; 4) неороманський стиль; 5) неомавританський стиль: палаци і резиденції Криму; 6) неоросійський: проекти російського архітектора О. Щусєва.

  Перші зразки архітектури модерну в Києві (будинок арх.  В. Городецького – «будинок з химерами» 1904 р., проекти Е. Брадтмана, О. Ледоховського), Одесі (арх.  Л. Владек і Ф. Троупянський), Львові, Харкові (арх. О. Ржепішевський, А. Горохов), Вінниці (М. Ваксман, Г. Артинов).

  Поява раціоналістичних тенденцій в архітектурі громадських споруд (проекти харківського арх. О. Гінзбурга)

 • 1901 р.

  Інтронізація Андрея Шептицького на митрополита Галицького

  1900 р.

  Перший літак (брати Райт), автомобілі Форда.

  Е. Ж. Гімар створює перші рисунки в стилі ар нуво для французького метро.

  У Відні була опублікована праця З. Фройда «Тлумачення сновидінь»

 • Поч. ХХ ст.

  Живописне панно як одна з провідних форм мистецтва модерну (С. Васильківський, О. Новаківський,  М.  Жук та ін.)

 • 1910-і рр.

  Розвиток декоративної пластики – співпраця скульпторів і архітекторів. Діяльність скульптурно-оздоблювальної майстерні братів Саля у Києві (ансамблі, створені Е. Саля і архітектором В. Городецьким).

  Статуарна і рельєфна скульптура в екстер’єрі та інтер’єрі театрів опери та балету в Одесі (арх. Ф. Фельнер, Г. Гельмер і скульптори Ф. Етель, Ф. Фрідль)  і Львові (арх. З. Горголевський, скульптор П. Війтович), скульптури П. Війтовича для фасаду Головного залізничного вокзалу (1900–1904)  і Музею художнього промислу у Львові

 • 1900-і–1910-і рр.

  Стилістика модерну в стінописі українських храмів: розписи церкви Всіх Святих над Економічною брамою Києво-Печерської лаври XVII ст., стінопис головного входу до лаври (І. Їжакевич, О. Судомора, Ф. Коновалюк та учні лаврської іконописної майстерні).

  Тенденції візантинізму в модерні: мозаїки Троїцького собору Почаївської лаври (1906–1912) за ескізами М. Реріха і В. Щербакова, мозаїки Святопокровської церкви в с.  Пархомівка на Київщині за ескізами М. Реріха (1903–1906)

 • Поч. ХХ ст.

  Ранній етап творчості Михайла Бойчука (1882–1937): перебування в Парижі (1908–1911)  і початок формування кола його учнів (М. Касперович, С. Налепинська-Бойчук, С. Бодуен-де-Куртене).

  Формування оригінальної манери М. Бойчука: переосмислення традицій українського іконопису, мистецтва Візантії і європейського проторенесансу, народного примітиву

 • Поч. ХХ ст.

  Зростання ролі монументального релігійного малярства, характерною ознакою якого був полістилізм: візантинізм в творчості М. Бойчука і М. Реріха, український варіант модерну (М. Сосенко, І. Їжакевич, П. Холодний), європейська сецесія (М. Максимович, М. Жук)

 • Поч. ХХ ст.

  Формування національної школи скульптурної пластики, розвиток скульптури в контексті офіційного академічного класицизму і різних модерністських напрямів

 • Поч. ХХ ст.

  Виокремлення декоративного мистецтва як особливої сфери професійної художньої діяльності. Звернення до естетики народного мистецтва Г. Собачко, П. Власенко, В. Довгошиї як джерела для пошуку авангардних мистецьких форм в роботах К. Малевича, О. Екстер, Н. Давидової (ідеї творення орнаменту, формування лексики супрематизму, нові принципи моделювання одягу і предметного середовища)

 • 1900-і–1910-і рр.

  Ідея формування національного стилю, захоплення етнографією і народною творчістю як важливими джерелами форм та образів для професійного мистецтва, синтез мистецтв в архітектурі і оформленні інтер’єрів.

  Локальні варіанти «національного стилю»: Народний дім (1906), бурса Українського педагогічного товариства (1908, обидва – архітектурно-проектне бюро Івана Левинського), Музичний інститут ім. М. Лисенка (1913–1916 рр., арх. І.  Левинський, О. Лушпинський, Т. Обмінський)  у Львові; будинок губернського земства в Полтаві (1903–1907 рр., архітектор Василь Кричевський)  – синтез архітектури, живопису, вітражів і орнаментики

 • 1904–1914 рр.

  Заснування Товариства прихильників української науки, літератури,  і штуки у Львові, яке об’єднувало митців зі всієї України

 • 1907–1910 рр.

  «Столипінська реакція» – переслідування революційного та українського руху

  1903 р.

  Формування перших більшовицьких угруповань

  1900-і–1920-і рр.

  Стиль модерн у європейському мистецтві: ар нуво у Франції і Бельгії (Ван де Вельде, Орта, Гімар, Галлє, Лалік), сецесія в Австрії і Німеччині (Клімт, Гофман, Вагнер,  фон Штук), стиль ліберті в Англії (Бердслі, Макінтош), каталанський модерн в Іспанії (Гауді), модерн в США (Саллівен, Тіффані)

 • 1907 р.

  Створення Українського наукового товариства у Києві

  1905–1907 рр.

  Революція в Росії

  1904–1907 рр.

  Утворення союзу Англії, Франції, Росії – Антанти

 • 1907–1909 рр.

  Видання «Словаря української мови» Б. Грінченка у Києві

  1905–1916 рр.

  Перші напрями і течії у ранньому авангардному мистецтві ХХ ст.:фовісти і експресіоністи (Матісс, Дерен, Ван Донген, Марке, Руо, Кірхнер, Хеккель, Кокошка, Шіле, Мунк)

 • 1910-і–1920-і рр.

  Пошуки національного стилю в книжковій і станковій графіці.

  Графіка В. Кричевського: стилізація орнаментики і геральдичних композицій українських стародруків, оригінальний писаний шрифт і стилістика модерну й конструктивізму у книжкових обкладинках.

  Графіка Г. Нарбута: творче переосмислення мистецтва українського бароко й ампіру («Українська абетка» 1917 р., оформлення київського журналу «Мистецтво» 1919 р.).

  Рання графіка М. Бойчука: синтез візантійського мистецтва й української народної творчості, іконописна інтерпретація побутових сцен

 • 1-а третина ХХ ст.

  Європейські стильові течії й українське станкове малярство.

  Реалізм: картини на історичну тематику, твори, що відображають фольклорно-обрядову сферу сільського життя – вплив барбізонців у роботах С. Васильківського (1854–1917)  й імпресіонізму в полотнах М. Пимоненка (1862–1912).
  Реалізм із впливами модерну, імпресіонізму: І. Труш, Я. Пстрак, О. Кульчицька, О. Курилас.
  Імпресіонізм: П. Левченко (1856–1917), М. Ткаченко (1860–1916).
  Постімпресіонізм і сецесія: О. Мурашко (1875–1919), А. Маневич (1881–1942), М. Бурачек (1871–1942), О. Новаківський, Г. Смольський.
  Постімпресіонізм і неокласицизм: М. Водзіцька (1878–1966).
  Модерн: В. Максимович (1894–1914), М. Жук (1883–1964), П. Холодний.
  Академічний реалізм із впливами модерну, конструктивізму: Ф. Кричевський (1879–1947).
  Символізм: В. Максимович, Ю. Михайлів (1885–1935).
  Кубофутуризм і експресіонізм: О. Богомазов (1880–1930), О. Екстер (1882–1949), Д. Бурлюк (1882–1967).
  Кубізм: із переходом до супрематизму у творчості К. Малевича (1879–1935), поєднаний з конструктивізмом у роботах О. Екстер (1882–1949)

 • 1-а третина ХХ ст.

  Європейські стильові течії й українська книжкова і станкова графіка.
  Модерн: К. Піскорський (1892–1922), І. Мозалевський, О. Судомора, М. Жук, О. Кульчицька.
  Модерн і необароко: Г. Нарбут (1886–1920), В. Кричевський (1872–1952).
  Конструктивізм: А. Петрицький (1895–1964).
  Кубофутуризм і експресіонізм: О. Богомазов, О. Екстер, В. і Д. Бурлюк.
  Кубізм: О. Архипенко (1887–1964)

 • 1-а третина ХХ ст.

  Новаторські досягнення у сфері театрально-декоративного мистецтва (А. Петрицький, О. Хвостенко-Хвостов, О. Екстер, В. Меллер – конструктивізм)

   

 • 1908–1910 рр.

  Організація перших міжнародних художніх виставок в Києві й Одесі, на яких представляли сучасне європейське мистецтво

  1907 р.

  «Авіньйонські дівчата» Пікассо   перший маніфест кубізму в авангарді початку ХХ ст. (Пікассо, Брак, Леже, Дюшан, Війон, Гріс, Делоне)

 • 1909–1911 рр.

  Створення мистецьких об’єднань – «Салони Іздебського» (Одеса), «Кільце» (Київ), «Сім плюс три» (Харків), «Артес» (Львів) –  зорієнтованих на посилення зв’язків з авангардними течіями європейського мистецтва

 • 1909 р.

  Зйомки перших в Україні короткометражних ігрових кінофільмів

  1908 р.

  Теоретичні основи абстракціонізму (Кандінський, Ворінгер)

  1909 р.

  Ж. Брак і П. Пікассо створили перші твори «аналітичного кубізму»

 • 1913 р.

  Всеросійська сільськогосподарська, промислова та художня виставка в Києві

  1912–1913 рр.

  Балканські війни

  1910 р.

  «Маніфест художників-футуристів» (Боччоні, Карла, Балла, Северіні). В. Кандинський створює свої перші абстракції

  1911 р.

  В. Кандинський пише працю «Про духовне в мистецтві» й засновує групу «Синій вершник».
  Картина П. Пікассо «Гітара» – перша скульптура, складена з різнорідних елементів

 • 1914 р.

  Створення українськими партіями Галичини Головної української ради у Львові

  1914–1918 рр.

  Перша світова війна

 • 1914 р.

  Постанова Головної української ради про створення Українських січових стрільців

 • 1914 р.

  Художнє об’єднання «Кольцо» у Києві (О. Богомазов, О. Екстер, Е. Васильєва та ін.)

 • 1915 р.

  Масові арешти російською владою українських політичних, громадських, культурних діячів Східної Галичини

 • 1915 р.

  Створення «Товариства українських артистів під орудою І. Мар’яненка» за участю М. Заньковецької та П. Саксаганського

 • 1916 р.

  Л. Курбас організовує «Молодий театр» у Києві

  1916 р.

  Зародження руху дадаїстів (Дюшан, Арп, Пікабіа, Швіттерс, Ернст)

 • 1917 р.

  Революція, ліквідація органів царської влади в Україні. Утворення Центральної ради у Києві – представницького органу українських громадських організацій (голова – М. Грушевський, заступники – Д. Антонович, Д. Дорошенко, Ф. Крижанівський). Відновлення української державності, створення Української Народної Республіки (УНР)

  1917 р.

  Більшовицька революція в Росії (Ленін)

 • 1917 р.

  Створено Українську академію мистецтв у Києві (1922 р. реорганізована у Інститут пластичних мистецтв,  а з 1924 – в Київський художній інститут)

  1917 р.

  Неопластицизм Піта Мондріана і Тео ван Дусбурга –  завершення першого етапу абстракціонізму

 • 1918–1919 рр.

  Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Окупація західних територій Польщею (до 1939), Румунією (до 1940), Чехословаччиною (до 1939)

  1918 р.

  Розпад Австро-Угорської імперії, утворення незалежних Польщі і Чехословаччини, розширення румунських територій

  1918 р.

  Розпад Османської імперії

 • 1918 р.

  Заснування Української академії наук (очолив В. Вернадський)

 • 1918 р.

  Початок військової агресії радянських військ проти України

 • 1919 р.

  Створення Державного музею західного і східного мистецтва в Одесі

  1919 р.

  Заснування Баухаузу в Веймарі (Вальтер Гропіус)

 • 1919 р.

  Організація Вільних художніх майстерень на базі художніх училищ у Харкові й Одесі (з 1928 перейменовані в художні інститути)

 • 1920-і рр.

  Організація художніх об’єднань на Сході України: «Пролетарська культура» (1919), «Творчество труда» (1919), Асоціація художників червоної України (1926–1930), Асоціація революційного мистецтва України (1925–1932)

 • 1920-і рр.

  Створення Лесем Курбасом Київського драматичного театру, заснування пересувного Драматичного театру ім. І. Франка у Вінниці

  1919–1920 рр.

  Мирні переговори в Парижі

 • 1920-і рр.

  Виникла і розвинулась мережа державних середніх художніх навчальних закладів-профтехшкіл у Києві, Харкові, Одесі, Луганську, Дніпрі,  а також вищої та середньої художньо-промислової освіти: Миргородський та Межигірський художньо-керамічні технікуми, художньо-промислові школи в Кам’янці-Подільському, Умані, Опішному, Глинську, навчально-виробничі майстерні в Кролевці, Дехтярях, Решетилівці