Мистецтво України у складі Російської імперії

Українське малярство другої половин ХІХ ст.

Українська художня культура у другій половині ХІХ ст. переживає період важливих трансформацій, набуваючи все виразніше окресленої національної форми. А українське малярство того часу функціонує передусім на засадах жанровості.

Детальніше …

Українське мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. в українському мистецтві окреслюються очевидні відмінності між генерацією художників-реалістів, сформованих значною мірою під впливом передвижників, та молодих художників, зорієнтованих на пошук нових пластичних форм та методів роботи.

Детальніше …