Мистецтво України першої половини XVIII ст.

Стінопис українських православних храмів XVIІI ст..

Стінопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври <a href="https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/454851.html">Джерело ілюстрації</a>

Якщо українську традицію монументального малярства XVII ст. найбільш повно репрезентують розписи дерев’яних церков Західної України, то від початку XVIII ст. маємо збережені ансамблі стінопису мурованих храмів Києва і Лівобережжя. Упродовж століття обидві традиції — професійна і народна — розвивалися паралельно, різною мірою використовуючи європейські іконографічні зразки і стилістичні новації бароко, рококо і класицизму.

Детальніше …

Портретне малярство Лівобережжя і Наддніпрянщини першої половини XVIIІ ст..

Портрет Михайла Миклашевського. Копія другої пол. XVIII ст. з ориганілу початку XVIII ст. <a href="Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII-XVIII вв. – Ленинград: „Искусство”, 1981. – С. 106">Джерело ілюстрації</a>

Продовжується розвиток світського портретного малярства у середовищі козацької старшини — поряд з репрезентативними ктиторськими полотнами важливу роль відіграють відтепер і камерні поясні чи погрудні портрети, за іконографією близькі до міщанських портретів Західної України, в яких можна спостерігати поступовий відхід від традиційної схеми портрета площинного типу з увагою до детально промальованих барвистих візерунків вбрання.

Детальніше …

Інтер’єри барокових храмів Західної України XVIII ст..

Розписи склепіння костелу єзуїтів у Львові <a href="http://www.instazu.com/media/1854628822117615987">Джерело ілюстрації</a>

Одною з найбільш характерних рис барокової сакральної архітектури був синтез мистецтв у вирішенні екстер’єрів та внутрішнього облаштування храму. Тут взаємодіють скульптурний декор (стуккові композиції на стінах і статуарна пластика у вівтарях), монументальний стінопис і станкове малярство, формуючи цілісний щодо ідейної програми і стилістичного вирішення ансамбль.

Детальніше …

Архітектурні особливості храмів ордену реформатів на Галичині у XVIII ст.

Вже від першої половини XVII ст. католицькі чернечі ордени розгорнули активну будівничу діяльність на теренах Західної України. В архітектурі храмів і монастирів втілювалися нові європейські стилі (передовсім бароко, рококо і класицизм). Проте окремі ордени, серед яких згромадження отців реформатів, виробили власні вимоги щодо архітектури та внутрішнього облаштування сакральних споруд.

Детальніше …

Палацові та садибно-паркові ансамблі України XVIIІ ст.

Палаци і резиденції магнатів і шляхтичів цього періоду зосереджувалися на теренах Західної України і Правобережжя, тут поставали нові архітектурні ансамблі та розбудовувалися давні фамільні маєтки за проектами європейських архітекторів. Перевагу надавали актуальному на той час пізньобароковому стилю, що знаходить вияв не лише у садибно-паркових комплексах, але й у міському резиденційному будівництві.

Детальніше …

Барокова сакральна архітектура на західноукраїнських землях у XVIII ст.

Сакральна архітектура барокового стилю у XVIII ст. найбільш повно розвинулася на теренах Галичини і Волині. В архітектурі латинських і греко-католицьких храмів знаходили вияв як пізньобарокова традиція, започаткована у творчості Ф. Берніні і Г. Ґваріні, так і класицизуючий напрям, більш актуальний у другій половині XVIII ст.

Детальніше …