Мистецтво України XVII ст.

Українська естампна гравюра XVII-XVIIІ ст.: антимінси

Гравер Ілля. Антимінс архієпископа Лазаря Барановича. 1680 р. <a href="http://www.mankurty.com/sven/?page_id=354">Джерело ілюстрації</a>

Серед різновидів естампної гравюри у XVII-XVIIІ ст. особливого поширення набули антимінси, асоційовані низкою дослідників з традицією народної гравюри, передовсім через специфіку художньої мови, наближеної до примітиву. Проте з 1680-х рр. антимінси виконували ї професійні гравери, такі як Леонтій Тарасевич, Іван Щирський, Никодим Зубрицький, звертаючись не лише до візантійської, але й західноєвропейської іконографії.

Детальніше …

Український іконостас

Формування і розвиток українського іконостаса має складну і тривалу історію, а еволюція форм, іконографії та стилістики віддзеркалюють обставини політичного, соціального, релігійного характеру, що формували духовну атмосферу доби.

Детальніше …

Культурно-просвітницька діяльність социніан в Україні

Социніанство, як раціоналістичне християнське вчення, що відстоювало свободу совісті й рівність різних віросповідань, було націлене на гуманізацію міжособистісних стосунків. Воно завоювало прихильників серед української шляхти, ставши офіційною ідеологією антитринітаріїв.

Детальніше …

Українське монументальне малярство XVII ст..

Розписи церкви св. Юра в Дрогобичі. «Страшний Суд» і «Акафіст до Ісуса Христа» <a href="http://www.kray.org.ua/287/foto-video/foto/rozpisi-tserkvi-svyatogo-yura-u-drogobich/">Джерело ілюстрації</a>

Традиція монументального малярства в Україні у XVII ст. залишається недостатньо вивченою, перш за все через фрагментарну збереженість оригінальних пам’яток. Від першої половини століття формується два напрями монументального малярства в мурованих і дерев’яних церквах, що репрезентують професійну і народну художню школу відповідно.

Детальніше …

Ян Пфістер ─ видатний скульптор першої половини XVІI ст.

Загальний розвиток львівської скульптури першої половини XVIІ ст. демонструє повільний але безупинний відхід від ренесансних традицій. На цьому тлі репрезентативною є діяльність Яна Пфістера, твори котрого належать до кращих зразків мистецтва Центрально-Східної Європи.

Детальніше …

Художні збірки XVII ─ XVIIІ ст. у магнатських замках-палацах Галичини

З розвитком магнатських резиденцій постає потреба їх оздоблення. Різноманітні твори мистецтва стали невід’ємною частиною інтер’єрів і невпинно накопичувались у приміщеннях замків та палаців, поступово формуючи багаті мистецькі колекції.

Детальніше …

Київське золотарство другої половини XVII ─ першої половини XVIII ст.

Золотарство розвивалось у тісному зв’язку з іншими видами мистецтва, збагачуючи свої форми й орнаментальний декор. Далі ропонуємо розглянути час розквіту українського золотарства, втіленого в мистецтві київських майстрів.

Детальніше …

Гравюри київських геральдично-емблемних стародруків першої половини XVII ст.

Гравюра панегірика «Sancti Petri Metropolitae» (Київ, 1645 р.) <a href="Колекція Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника">Джерело ілюстрації</a>

Одним із напрямів української графіки XVII ст. була панегірична ілюстрація — особливістю таких гравюр є зв’язок візуальних образів з літературним твором. Текстовий і візуальний наратив розгортався за усталеною схемою, що включала похвалу роду шляхтича і ґрунтувалася на геральдичних мотивах, а також прославлення його діянь — задля цього апелювали до символів і емблем, міфологічних сюжетів і образів.

Детальніше …

Гравюри київських ілюстрованих видань «Києво-Печерського патерика» 1661 і 1702 рр..

Гравюра майстра Іллі до «Києво-Печерського патерика» 1661 р. <a href="http://www.nibu.kiev.ua/elfond/paterik_1661/paterik_1661.pdf">Джерело ілюстрації</a>

«Києво-Печерський Патерик» — один з найбільш поширених в Україні у XVII-XVIII століттях зразків агіографічної прози. Існувало два цикли ілюстрацій до цього твору — перший, виконаний майстрами Іллею та Прокопієм, увійшов до видання 1661 року. А у 1702 році було надруковано «Патерик» з гравюрами Леонтія Тарасевича, в яких втілено новий підхід до моделювання постатей, трактування простору, пейзажу, та геральдично-панегіричної композиції фронтиспісу.

Детальніше …

Портретне малярство Лівобережжя і Наддніпрянщини другої половини XVII ст..

Портрет Григорія Гамалії <a href="Український портрет XVI – XVIII століть. Каталог-альбом. – К.: Артанія-Нова, 2006. – С. 138">Джерело ілюстрації</a>

У станковому малярстві Гетьманщини і Лівобережної України від останньої третини XVII ст. дедалі помітнішу роль починає відігравати світський та іконографічно до нього близький ктиторський портрет козацької старшини, серед яких окрему групу становлять жіночі портрети.

Детальніше …