Мистецтво України у другій половині XVI — на початку XVII ст.

Оборонна архітектура XVI – перш. пол. XVII ст.

D оборонній архітектурі зламу ХVI —XVII ст. відбулись зміни структурно-типологічного рівня. Саме тоді у нових оборонних ансамблях починають практикувати сучасну бастіонну систему, яка поступово витісняє фортифікаційні укріплення середньовічного типу.

Детальніше …

Успенське братство та його вплив на громадсько-культурне життя Львова

Важливу роль у церковно-релігійному та культурному житті України відіграли церковні об’єднання мирян. Найбільшим, найактивнішим і навпливовішим серед них було братство при Успенській церкві у Львові.

Детальніше …

Львів ─ колиска українського книгодрукування

Розвиток друкарства на українських землях розпочався у Львові й пройшов кілька етапів: І. впливи німецьких князівств; ІІ. впливи Московії; ІІІ. видавнича діяльність Ставропігійського братства; IV: діяльність латинсько-польських та вірменських друкарень.

Детальніше …

Творча спадщина Генріха Горста

Приїжджих представників північної течії у львівському мистецтві було багато, проте до нас дійшли імена лише двох: Германа ван Гутте і Генріха Горста.

Детальніше …

Мистецька спадщина Германа ван Гутте

З другої половини XVI ст. у Львові відбувалися складні процеси формування мистецького стилю, позначеного впливами пізнього італійського Відродження, нідерландського маньєризму та їх адаптації на грунті місцевих традицій.

Детальніше …

Лаврін Пухала ─ яскрава фігура мистецької культури Львова кінця XVI ст.

Еволюцію малярської культури Львова на завершальній стадії розвитку середньовічного мистецтва репрезентує творчість Лавріна Пухала, одного з найактивніших міських майстрів останньої третини XVI ст., учасника братського руху й борця проти національно-релігійних утисків українського населення.

Детальніше …

Різьблені царські врата XVI ─ XVII ст.

Величні іконостасні ансамблі втілюють історію людства та Церкви, створюючи неповторний образний світ. Центральне місце в композиції іконостаса займають царські врата.

Детальніше …

Львівське золотарство XVI ─ першої половини XVII ст.

Золотарство розвивалось у тісному зв’язку з іншими видами мистецтва, збагачуючи свої форми й орнаментальний декор. Особливо помітним був його зв’язок з архітектурою, мистецтвом гравірування, конвісарством, сницарством тощо.

Детальніше …

Архітектурний ансамбль Успенської церкви у Львові

У вирішенні архітектурного ансамблю Успенської церкви у Львові вирпзно і промовисто проявилась тенденція, що започаткувала виникнення нового суто українського стилю, заснованого на особливій формі синтезу давньоруських та ренесансних архітектурних традицій.

Детальніше …

Особливості розвитку культової архітектури Львова XVI ─ початку XVII ст.

Сакральні споруди ренесансного Львова формували пейзаж міста, вирізняючись масштабом і силуетом, домінуючи над громадською та житловою забудовами.

Детальніше …

Велика пожежа у Львові 1527 р. та її вплив на розвиток житлової архітектури XVI ─ початку XVII ст.

Зміни в розвитку житлової архітектури XVI ─ початку XVII ст. були зумовлені кількома факторами, одним з найвагоміших стала велика пожежа 1527 року, яка знищила готичний Львів.

Детальніше …

Поява і розвиток нової жанрової системи малярства у західноукраїнських мистецьких осередках в кінці ХVI – першій половині ХVII ст.

Портрет воєводи Івана Даниловича. 1620 р. <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Dani%C5%82owicz_(wojewoda_ruski) ">Джерело ілюстрації</a>

Другу половину XVI ст. характеризує трансформація художньої системи малярства і виокремлення різних жанрів. Орієнтиром для подібних змін на українських землях виступала західноєвропейська традиція, з якою місцеві майстри ознайомлювалися через творчість іноземних художників, котрі працювали в містах Західної України і маєтках магнатів. Найбільшим мистецьким осередком на зламі XVI-XVII ст. стає Львів, де діяли малярські цехи.

Детальніше …