Мистецтво українських земель пізнього середньовічного часу

Монументальне малярство ХІІІ – ХV ст.

Пісньосередньовічне українське малярство явище, яке ґрунтувалось на активних творчих зв’язках з європейськими країнами, але все-таки зберігало традицію, закладену за великокняжої доби.

Детальніше …

Фрески каплиці Святої Трійці Люблінського замку і українське мистецтво

Діяльність артілі західноукраїнських майстрів на службі у польського короля Владислава Ягайла ІІ стала репрезентативним явищем і з огляду на формування іконографічних та стилістичних особливостей пізньосередньовічного українського живопису.

Детальніше …

Фрескові розписи Онуфріївської церкви в Лаврові на Старосамбірщині

Лаврівські фрески ─ найраніший відомий приклад богородичного акафісту в українському образотворчому мистецтві. Не зважаючи на це, досі не має ґрунтовного їх дослідження й остаточно визначеного датування.

Детальніше …

Оборонний комплекс костелу св. Трійці в с. Соколівка на Жидачівщині

На жаль, оборонна система більшості костелів на сучасних західноукраїнських землях до нашого часу не збереглась. Чи не єдиний зразок сакральної пам’ятки зі збереженою фортифікаційною системою ─ комплекс костелу св. Трійці в с. Соколівка на Жидачівщині.

Детальніше …

ХІІІ – XVI ст. Містобудування

Пізньосередньовічна та ранньомодерна доба в історії української художньої культури позначені активним розвитком міст, адаптацією нових містобудівних підходів, властивих для тогочасної європейської практики урбаністичного просторового планування.

Детальніше …